Amsterdam
 aardgasvrij

Amsterdam aardgasvrij

Amsterdam kijkt graag vooruit. De gemeente zorgt voor een toekomstgerichte, leefbare en gezonde stad waarin ook onze kinderen en kleinkinderen met plezier kunnen leven. Omdat aardgas bijdraagt aan klimaatverandering, wil de gemeente Amsterdam daar vanaf. En wil het nieuwe stadsbestuur dat Amsterdam in 2040 aardgasvrij is. Alle Amsterdammers krijgen hiermee te maken. Het programma van de Milieubende op basisscholen draagt bij aan de bewustwording van kinderen en prikkelt hen tot iets wat zij zelf al kunnen doen, namelijk energie besparen.

HET KLEINE HANDBOEK VOOR GROTE DADEN

Een super handig boekje voor de leerlingen, voor tips en inspiratie!

Scholen

Van maandag 17 september tot en met vrijdag 12 oktober 2018 overvalt de Milieubende
de basisscholen in gemeente Amsterdam.