Stichting Milieubende
Fiscaal nummer: 8199.19.792
Kamer van Koophandel: 34312115
BTW-nummer: NL8199.19.792.B01
Rabobank: NL96 RABO 0118 3776 12
Adres: Wilhelminastraat 18, 2011 VM Haarlem
Telefoon: 023 5424 656 / 06 297 38 727
Website: www.milieubende.nl
E-mail: info@milieubende.nl

Doelstelling

De stichting wil jongeren bewust maken van en betrekken bij het meehelpen aan oplossingen voor de milieu- en duurzaamheidsproblematiek. De stichting wil dit doel onder meer bereiken door het inzetten van theatrale middelen en een educatieprogramma.

Waar is de Milieubende afgelopen jaren actief geweest?

Aalsmeer, Alphen aan de Rijn, Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Arnhem, Beverwijk, Delft, Den Haag, Eindhoven, Gooi- en Vechtstreek, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heerenveen, 's-Hertogenbosch, Hoorn, Krimpen aan den IJssel, Moerdijk, Montferland, Nijmegen, Ouder-Amstel, Rotterdam,Terschelling, Utrecht.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De Stichting Milieubende vierde in 2014 haar vijfjarig bestaan in Theater Carré in Amsterdam. De afgelopen jaren zijn ruim 13.000 kinderen Klimaathelden geworden. Door een theatervoorstelling in de klas met twee acteurs, gevolgd door de workshop ‘Word een Klimaatheld!’, zijn door het hele land kinderen bewust aan de slag gegaan met duurzaamheid. Ze bedachten oplossingen en duurzame acties die, wanneer dat ook maar enigszins mogelijk was, ook daadwerkelijk werden uitgevoerd, met de hulp van professionals. Opdrachtgevers waren de Wecycle-campagne, de Triodos Foundation, verschillende gemeenten en milieudiensten.

Visie

Kinderen van de groepen 7 en 8 op de basisschool zijn de change agents van de toekomst. Door ze via theater en workshop op een originele en actieve manier te motiveren om een Milieuheld te worden, ontdekken ze dat ze zelf het verschil kunnen maken. Er zijn drie effecten:

• Olievlekwerking van aandacht voor duurzaamheid en de vraag wat-kan-ik-zelf-doen in de hele school, in de buurt van de school en bij de ouders thuis. Door de leerplicht is de Milieubende een unieke manier om alle bevolkingsgroepen te bereiken, met name groepen die anders lastig bereikbaar zijn.

• Kinderen leren dat ze hun ideeën en plannen daadwerkelijk kunnen uitvoeren met duurzaam effect op hun directe leefomgeving.

• Onvergetelijke indruk en bewustwording op het gebied van duurzaamheid, die van pas komt bij het kiezen van vakken op de middelbare school en latere studie.

Missie 

De Milieubende streeft ernaar jaarlijks door het hele land minimaal 30 groepen 7 of 8 met de theatervoorstelling en de workshop ‘Word een Klimaatheld!’ te bereiken. In haar missie streeft de Milieubende ernaar aansluiting te vinden bij andere educatieprojecten en initiatieven.

Huidige situatie

De Milieubende viert dit jaar alweer het tweede lustrum. De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door Kristi Gansner. Zij boekt de voorstellingen bij de scholen, huurt de acteurs in, zorgt voor het lesmateriaal en de productiebespreking, de uitvoering van de theatervoorstellingen en workshop, de pr en communicatie gedurende het project en het contact met de opdrachtgever.

Thema's in de voorstelling en workshop zijn: kringloop (waaronder afval en hergebruik), klimaat, energie, duurzaam vervoer en duurzame innovatie.

De professionele acteurs die op freelance basis voor de Milieubende werken zijn: Art-Jan de Vries, Rosa Evans-Knaup, Tijs Huys, Thomas van Ouwerkerk, Malou van Sluis, Luc van Loo en Alex van Bergen. De regie is op freelance basis in handen van Dorien Folkers, regisseur bij Maas theater en dans (TD Maas) in Rotterdam.

Doelstelling korte termijn 

• het aantal opdrachtgevers uitbreiden,

• verdere samenwerking en aansluiting zoeken met andere educatieprojecten op het gebied van duurzaamheid.

 Doelstelling lange termijn

• Integratie van duurzaamheidsprogramma's en -projecten in het basisonderwijs middels theatervoorstelling, workshop en daadwerkelijke uitvoering van plannen en ideeën met meetbaar resultaat.

• Vaste stakeholders die de Milieubende consolideren en uitbreiden.

• Vaste samenwerking met educatiepartners in duurzaamheid.

Bestuur

Maurits Groen, voorzitter
Leontine Splinter, penningmeester
Wiegert Mulder, secretaris

Beloningsbeleid

De freelance acteurs en de freelance regisseur worden op projectbasis ingehuurd en beloond in afstemming met de tarieven die TD Maas in Rotterdam hanteert en ontvangen séjour en een reiskostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Het freelance projectmanagement wordt op projectbasis ingehuurd, de gemaakte uren worden volgens een vast kostprijs uurtarief in rekening gebracht.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding, alleen voor gemaakte onkosten tegen overlegging van nota's.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Bekijk hieronder de uitgeoefende activiteiten per jaar

Word een milieuheld 2009 - 2013

Milieubende 2014

Milieubende 2015