Stichting Milieubende
Fiscaal nummer: 8199.19.792
Kamer van Koophandel: 34312115
BTW-nummer: NL8199.19.792.B01
Rabobank: NL96 RABO 0118 3776 12
Adres: Wilhelminastraat 18, 2011 VM Haarlem
Telefoon: 023 5424 656 / 06 297 38 727
Website: www.milieubende.nl
E-mail: info@milieubende.nl

 

Doelstelling

De stichting wil jongeren bewust maken van en betrekken bij het meewerken aan het oplossen van de milieu- en duurzaamheidsproblematiek. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het inzetten van theatrale middelen en een educatieprogramma.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Korte terugblik

De Stichting Milieubende vierde in 2014 haar vijfjarig bestaan, haar eerste jubileum in Theater Carré in Amsterdam. In die eerste vijf jaar werden ruim 13.000 kinderen Milieuhelden. Middels een theatervoorstelling in de klas met twee acteurs, gevolgd door de workshop ‘Word een Milieuheld!’ zijn door het hele land kinderen bewust aan de slag gegaan met duurzaamheid, bedachten oplossingen en duurzame acties die ook daadwerkelijk werden uitgevoerd met behulp van professionals. Opdrachtgevers waren de Wecycle-campagne, de Triodos Foundation, verschillende gemeenten en milieudiensten. In 2015 zijn daar weer 36 groepen 7 en 8 bij gekomen, waarbij de Milieubende een belangrijke rol speelde in het project De Groene Top Trein, de trein die op 27 november 2015 door Nederland reed om mensen enthousiast te maken om zelf klimaatverandering tegen te gaan. Het Jeugdjournaal besteedde maar liefst 3 minuten aandacht aan ‘Word een Klimaatheld!’, het project van de Milieubende.

 

Visie

Kinderen van de groepen 7 en 8 op de basisschool zijn de change agents van de toekomst. Door ze via theater en workshop op een originele en actieve manier te motiveren om een Milieuheld te worden, ontdekken ze dat ze zelf het verschil kunnen maken. Er zijn drie effecten:

• Olievlekwerking van aandacht voor duurzaamheid en-wat-kan-ik-zelf-doen in de hele school, in de buurt van de school en bij de ouders thuis. Door de leerplicht is de Milieubende een unieke manier om werkelijk alle bevolkingsgroepen te bereiken, met name groepen die lastig bereikbaar zijn.

• Kinderen leren dat ze hun ideeën en plannen daadwerkelijk kunnen uitvoeren met duurzaam effect op hun directe leefomgeving.

• Onvergetelijke indruk en bewustwording op het gebied van duurzaamheid, die van pas komt bij het kiezen van vakken op de middelbare school en latere studie.

 

Missie 

De doelstelling van de Stichting Milieubende is jongeren bewust te maken van en te betrekken bij het meewerken aan het oplossen van de milieu- en duurzaamheidsproblematiek. De Milieubende tracht dit doel onder meer te bereiken met inzet van theatrale middelen en een educatieprogramma.

De Milieubende streeft ernaar jaarlijks door het hele land minimaal 30 groepen 7 of 8 met de theatervoorstelling en de workshop ‘Word een Milieuheld!’ te bereiken. In haar missie streeft de Milieubende ernaar aansluiting te vinden bij andere educatieprojecten en initiatieven.

 

Huidige situatie

De Milieubende gaat in 2016 haar achtste jaar in en houdt kantoor op Wilhelminastraat 18 te Haarlem. De dagelijkse gang van zaken wordt verzorgd door de projectcoördinator, Monique Bos. Zij boekt de voorstellingen bij de scholen, huurt de acteurs in, zorgt voor het lesmateriaal en de productiebespreking, de uitvoering van de theatervoorstellingen en workshop, de pr en communicatie gedurende het project en het contact met de opdrachtgever. Ook regelt zij de wedstrijd ‘Word een Milieuheld’ met jury, prijsuitreiking en daadwerkelijke uitvoering door de kinderen zelf van hun milieuheldendaden.

Thema's in de voorstelling en workshop zijn: kringloop (waaronder afval en hergebruik), klimaat, energie, duurzaam vervoer en duurzame innovatie.

De professionele acteurs die op freelance basis voor de Milieubende werken zijn: Art-Jan de Vries, Rosa Evans-Knaup, Tijs Huys, Thomas van Ouwerkerk, Malou van Sluis en Alexander de Vree. De regie is op freelance basis in handen van Dorien Folkers, regisseur bij Maas theater en dans (TD Maas) in Rotterdam.

Het maken van beleid, het doen van acquisitie, het maken van offertes en de inhoudelijke en financiële verslaglegging, gebeurt door de projectmanager Carine Verveld. Het bestuur van de Milieubende komt twee tot vier keer per jaar bijeen en houdt de hoofdlijnen van de Milieubende in de gaten. Een externe accountant controleert de financiën.

Voor 2016 staat er in het voorjaar een project voor het Otter Fonds op het programma, voor 15 groepen 7 en 8. In het najaar is er een programma voor 10 klassen in de gemeente Amstelveen en 5 klassen in de gemeente Aalsmeer.

Naar verwachting zal ook de gemeente Ouder-Amstel weer opdracht geven voor een project van 6 klassen. Er staat een offerte uit bij Van Gansewinkel Overheden, om binnen diverse gemeenten een aantal klassen te bedienen.

 

Doelstelling korte termijn 

Naast het uitvoeren van de diverse projecten zijn de doelstellingen voor 2016:

• het aantal opdrachtgevers uitbreiden,

• verdere samenwerking en aansluiting zoeken met andere educatieprojecten op het gebied van duurzaamheid.

 

 Doelstelling lange termijn

• Integratie van duurzaamheidsprogramma's en -projecten in het basisonderwijs middels theatervoorstelling, workshop en daadwerkelijke uitvoering van plannen en ideeën met meetbaar resultaat.

• Vaste stakeholders die de Milieubende consolideren en uitbreiden.

• Vaste samenwerking met educatiepartners in duurzaamheid.

 

Bestuur

Maurits Groen, voorzitter
Leontine Splinter, penningmeester
Wiegert Mulder, secretaris

 

Beloningsbeleid

De freelance acteurs en de freelance regisseur worden op projectbasis ingehuurd en beloond in afstemming met de tarieven die TD Maas in Rotterdam hanteert en ontvangen séjour en een reiskostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Het freelance projectmanagement wordt op projectbasis ingehuurd, de gemaakte uren worden volgens een vast kostprijs uurtarief in rekening gebracht.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding, alleen voor gemaakte onkosten tegen overlegging van nota's.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Bekijk hieronder de uitgeoefende activiteiten per jaar

Word een milieuheld 2009 - 2013

Milieubende 2014

Milieubende 2015

Balans en staat van baten en lasten

Bekijk hieronder de staat van de baten en lasten en de balans per jaar

Milieubende balans 2012

Milieubende balans 2013

Milieubende balans 2014

Milieubende balans 2015

Milieubende balans 2016

Milieubende balans 2017